Thay vì bạn gọi trực tiếp đến tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 0916676878 hoặc tổng đài kinh doanh để yêu cầu hỗ trợ các vấn đăng ký mới, gia hạn, thay đổi thông tin liên hệ hoặc các nghiệp vụ khác. Hiện chúng tôi có thêm kênh để bạn gởi yêu cầu trên trang quản lý dịch vụ  rất nhanh chóng và tiết kiệm thời gian của bạn.

Bạn chỉ cần tham khảo hướng dẫn sau đây để tạo yêu cầu 1 cách dễ dàng.