BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐẠO VỀ VIỆC THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN LẺ XĂNG DẦU NHƯ THẾ NÀO?

20/03/2024 181

Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; Thứ hai, lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Công văn 1656/BCT-TTTN