CÁCH TÍNH LÃI SUẤT VAY TỪ NĂM 2018 VÀ NÂNG CẤP PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT (HTKK 3.4.4)

09/12/2019 840

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức pháp luật mới và hữu ích nhất, EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp các quy định mới, quan trọng và đáng chú ý trong tuần qua.

1. Cách tính lãi suất ngân hàng theo năm

            Vừa qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017

Chi tiết xem tại: Thông tư 14/2017/TT-NHNN

2. Nâng cấp các ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 

Vừa qua, Tổng cục thuế và cục Thuế Khánh Hòa đều đồng loạt ban hành thông báo hướng dẫn về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.0. Trong đó, có những điểm đáng chú ý như sau:

Nâng cấp các chức năng kê khai trên iHTKK:

Kiểm tra các điều kiện bước 1 ngay trên ứng dụng iHTKK:

  • Thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử”, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút kể từ khi người nộp thuế ký và nộp tờ khai thành công;
  • Thông báo bước 2 về việc cơ quan thuế “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử”, được trả ra trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế ký và nộp tờ khai thành công;
  • Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, sau khi nhận được Thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được Thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông báo. Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên Thông báo bước 1.
  • Người nộp thuế chỉ phải hoàn chỉnh, sửa lỗi kê khai một lần và gửi lại hồ sơ khai điều chỉnh/bổ sung điện tử để hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. Thời gian điều chỉnh/bổ sung không ảnh hưởng đến thời gian đã nộp hồ sơ của người nộp thuế.
  • Tuy nhiên, nếu người nộp thuế khi nhận được Thông báo bước 2 nhưng không điều chỉnh/bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn, thì người nộp thuế vẫn chưa được cơ quan thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.
 

Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK:

  • Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của Thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của Thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của Thông tư 110/2015/TT-BTC;
  • Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.