CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO MẪU CỦA THÔNG TƯ 78/2021/TT-BCT BỘ TÀI CHÍNH

20/04/2022 1,254

Ngày 24/2/2022 BCT ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC  về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 cho 57 tỉnh thành phố từ 1/4/2022.
Đối với các doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử  hoặc đã phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2001/TT-BTC (mẫu hóa đơn cũ) , cần nhanh chóng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để đăng ký sử dụng mới hoặc yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi sang định dạng chuẩn của Thông tư 78/2021/TT-BTC.(mẫu hóa đơn mới)
✨Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi một cách dễ dàng, nhanh chóng. EMC xin hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sử dụng, chuyển đổi HĐĐT mới bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT
Bước 2: Nhận thông báo chấp nhận của cơ quan thuế
Bước 3: Hủy hóa đơn mẫu cũ, Thông báo kết quả hủy hóa đơn.
Bước 4: Khởi tạo mẫu hóa đơn  điện tử mới
Bước 5: Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử mẫu mới


☑Bước 1: Lập tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP gửi đến cơ quan thuế. (có thể nộp trực tiếp tại cổng thông tin điện tử Tổng cụ thuế hoặc thông qua phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng).
Trong thời gian 01 ngày, cơ quan thuế sẽ phản hồi doanh nghiệp/cá nhân bằng thông báo điện tử Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc từ chối việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.t area

 

Hình 1: Mẫu tờ khai đăng ký sử hóa đơn điện tử

☑Bước 2: Doanh nghiệp nhận thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.
Trường hợp được chấp nhận, doanh nghiệp tiến hành các bước tiếp theo.
Trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu và gửi lại cho cơ quan thuế.
☑Bước 3:  Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đã phát hành theo các quy định trước đây.
Sau khi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký phát hành theo các quy định trước đây hoặc tiêu hủy hóa đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng gồm các công việc như sau:

  • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. (Tải mẫu tại đây)
  • Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. (Tải mẫu tại đây)
  • Lập biên bản hủy hóa đơn. (Tải mẫu tại đây)
  • Lập và nộp thông báo hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử mẫu cũ cho cơ quan thuế mẫu TB03AC có trong HTKK để nộp cho cơ quan thuế (kê khai qua website: thuedientu.gdt.gov.vn)

thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cảu cơ quan thuế

 

Hình 2: Mẫu TB chấp nhận ĐK sử dụng hóa đơn điện tử

☑Bước 4: Khởi tạo mẫu hóa đơn
Nếu Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng phần mềm MeInvoice.vn của Misa thì sẽ tiến hành các công việc như sau:

  • Khởi động phần mềm Misa - MeInvoice
  • Trên thực đơn [Đăng ký phát hành] nhắp chọn [Mẫu hóa đơn]
  • Nhắp chọn nút [Thêm mới]
  • (màn hình xuất hiện 03 mẫu hóa đơn cơ bản-khuyên dùng mẫu 1)
  • Nhắp chọn vào hình ảnh của Mẫu hóa đơn
  • Doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh mẫu hóa đơn cho phù hợp: Thêm logo, thiết lập hình nền, khung viền, cho hiện| ẩn các thông tin liên hệ với doanh nghiệp,…

☑Bước 5: Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo mẫu mới.

Hình 3: Mẫu hóa đơn của Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

☞Để đăng ký sử dụng HĐĐT mới hoặc cần hỗ trợ chuyển đổi HĐĐT theo mẫu mới, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 24/7: ☎0916 676 878 hoặc điện thoại văn phòng: ☎0258-351-2222 trong giờ làm việc.