ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG MỚI NHẤT

09/12/2019 7,675

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 42/2017/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh ngành nghề xây dựng của Nghị Định 59/2015/NĐ-CP. Trong đó có các điểm đáng chú ý sau:

1. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Bổ sung danh sách các lĩnh vực kinh doanh bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau:

 • Khảo sát xây dựng;
 • Lập quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn quản lý dự án;
 • Thi công xây dựng công trình;
 • Giám sát thi công xây dựng;
 • Kiểm định xây dựng;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Chng chỉ năng lực của doanh nghiệp giám sát thi công xây dựng

          Bổ sung một số điều kiện đối với chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp giám sát thi công xây dựng như sau:

3. Chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp kim định xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp kim định xây dựng

Hạng I: Ngoài yêu cầu doanh nghiệp phải có ít nhất 10 người có chứng chhành nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực thì Nghị định mới cũng bổ sung thêm hai điều kiện sau:

 • Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại.

Hạng II: Cũng giống như hạng I, Ngoài quy định có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực thì còn 2 điều kiện mới được bổ sung thêm là:

 • Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

Cuối cùng là Hạng III: Cùng với yêu cầu  ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực như trước đây thì doanh nghiệp kim định xây dựng phải đáp ứng thêm điều kiện có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

          Ngoài ra, Nghị Định mới cũng đã cụ thể hóa phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm định xây dựng như sau:

Hạng I: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình tất cả các cấp cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ năng lực; được kim định chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng;

Hạng II: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ năng lực; được kim định chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng;

Hạng III: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ năng lực; được kim định chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng”.

4. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

Theo quy định mới, chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng không còn là điều kiện năng lực bắt buộc đối với giám đốc quản lý dự án. Thay vào đó, cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

5. Hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định trước 01/06/2017 thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong các chứng chỉ đó.

Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trước 01/6/2017 nhưng chưa được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ.

Chi tiết xem tại: Nghị Định 42/2017/NĐ-CP