MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH

20/03/2020 1,651

Để giảm chi phí ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, Chính phủ đã ban hành nghị định mới bổ sung thêm các đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập và ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về miễn lệ phí môn bài mà Doanh nghiệp cần phải biết:

  • Bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài:
  • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với: Tổ chức thành lập mới; Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập;
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tương ứng;
  • Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: có văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Thời hạn, mức nộp lệ phí môn bài của: Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp ra hoạt động (kết thúc thời gian miễn) trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm và thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động (kết thúc thời gian miễn).
  • Trường hợp ra hoạt động (kết thúc thời gian miễn) trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm và thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động (kết thúc thời gian miễn).

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.

          Để biết rõ hơn về quy định mức lệ phí môn bài, mời xem bài viết: “Mức Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất”