DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ KẾ TOÁN DỊCH VỤ HAY TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ

10/01/2023 2,245

✨Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính, kiểm soát rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan chức năng,… đưa ra các quyết định đúng đắn. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rất coi trọng việc cân đối chi phí thuế và báo cáo tài chính cho cơ quan thuế. Vì vậy các doanh nghiệp đang phân vân trong việc nên chọn người hay đơn vị dịch vụ kế toán để thực hiện công tác kế toán cho doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề nói trên.

THUÊ KẾ TOÁN DỊCH VỤ

TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ

 

 

 • Doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm quản lý kế toán, chỉ cần làm báo cáo tài chính cho cơ quan thuế; quan tâm chủ yếu đến việc tối ưu thuế.  
 • Doanh nghiệp chưa có nhu cầu về kế toán quản trị. 
 • Doanh nghiệp có kế toán nội bộ nhưng chưa có khả năng lập báo cáo tài chính, tối ưu chi phí thuế.

 

 • Doanh nghiệp có đủ năng lực tổ chức bộ máy kế toán riêng để làm đúng pháp luật và tối ưu chi phí thuế.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu về kế toán quản trị. 
 • Doanh nghiệp cần có người giải quyết sự vụ hàng ngày (lập chứng từ, xuất hóa đơn, ghi nhận sổ sách kế toán nội bộ…). 
 

 

 • Doanh nghiệp mới thành lập, quy mô nhỏ, đang tập trung vào phát triển thị trường.
 • Doanh nghiệp có quy mô lớn cần có bộ phận tối chi phí ưu thuế hoặc kế toán quản trị riêng.

 

 • Doanh nghiệp đã phát triến mạnh, có quy mô lớn.
 

 

 

 • Người lao động có chuyên môn về kế toán, không có chứng chỉ hành nghề.
 

 

 • Làm việc ở văn phòng của công ty dịch vụ kế toán.

 

 • Làm việc ở văn phòng của doanh nghiệp. ​​​​​​
 

 

 • Doanh nghiệp ký hợp đồng với công ty dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép hành nghề.
 • Công việc kế toán được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ và quy định pháp luật. (chỉ có công ty được Bộ Tài chính cấp phép hành nghề mới được ký hợp đồng dịch vụ kế toán).
 • Doanh nghiệp phối hợp với kế toán dịch vụ đối chiếu số liệu trong sổ sách với số liệu trên thực tế.
 • Công ty hành nghề dịch vụ kế toán đền bù thiệt hại nếu có sai sót xảy ra.  

 

 • Doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự và tổ chức bộ máy kế toán.
 • Công việc kế toán được thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật.
 • Tự thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, tổng hợp để lập các loại chứng từ, sổ sách, báo cáo theo quy định của pháp luật.
 • Tự chịu trách nhiệm về những sai sót.