ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN

29/10/2020 1,098

Nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và thủ tục liên quan sau thành lập. Ngày 15/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn. Để giúp Doanh nghiệp nắm rõ hơn về Nghị định, EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật mà Doanh nghiệp cần phải biết:

* Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Với cách thức đăng ký này, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục sau:

  • Khai trình việc sử dụng lao động theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP.
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi các khoản 3, 4 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Thay vào đó các thông tin về khai trình việc sử dụng lao động, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ cho Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế.

* Khi Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế thì không cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh mà chỉ cung cấp cần tên, mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

* Trong mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ bổ sung thêm mục đăng ký sử dụng hóa đơn và thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể:

  • Sẽ có 4 hình thức sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp lựa chọn hình thức tương ứng, bao gồm: Tự in hóa đơn, Đặt in hóa đơn, Sử dụng hóa đơn điện tử, Mua hóa đơn của cơ quan thuế.
  • Có 3 hình thức đóng bảo hiểm xã hội: Đóng hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. Tuy nhiên, chỉ có Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán mới có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức đóng bảo hiểm xã hội trên. Còn đối với doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề chính khác thì bắt buộc phải lựa chọn hình thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ Tham khảo: thiết kế web nha trang giới thiệu công ty

Việc đơn giản hóa thủ tục giúp Doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian làm thủ tục có liên quan đến Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế khi thành lập doanh nghiệp.