DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN

09/12/2019 1,300

Vừa qua Bộ Tài Chính đã công bố dự thảo Nghị định mới về hóa đơn dự kiến sẽ thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:

Dự thảo Nghị Định mới đã đưa ra những quy định nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử như:

  • Bắt đầu từ năm 2018, hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018.
  • Những hóa đơn do doanh nghiệp đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, 2019 và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ năm 2019.

Đồng thời, để hạn chế việc sử dụng hóa đơn giấy, các doanh nghiệp sẽ không còn được đặt in hóa đơn như trước đây, mà việc đặt in sẽ do cơ quan thuế thực hiện

Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán cho doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã của doanh nghiệp để sử dụng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Riêng đối với trường hợp in tem, vé, thẻ và một số hóa đơn đặc thù khác để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh nghiệp vẫn được đặt in.

Chi tiết xem tại: Dự Thảo Nghị Định Về Hóa Đơn

  Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang