EMC - ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

10/12/2019 1,620

Trải qua một chặng đường hơn 07 năm hình thành và phát triển, Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp đã dần khẳng định được uy tín của mình đối với khách hàng cũng như cơ quan nhà nước. Cụ thể, vào ngày 9/5/2017, EMC đã được Bộ tài chính cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN”. Đây là giấy chứng nhận mà không phải đơn vị làm Hành nghề dịch vụ kế toán nào cũng đủ điều kiện để được cấp trong giai đoạn hiện nay, chưa nói đến là các đơn vị không được phép Hành nghề.

EMC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, cả nước có khoảng 119 đơn vị hành nghề dịch vụ kế toán; nhưng do quy định của luật kế toán mới 2015, có hiệu lực từ ngày: 1/1/2017 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, nên đến nay mới có khoảng hơn 56 đơn vị được cấp: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN. Những đơn vị này chủ yếu tập trung ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; riêng khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, hiện nay chỉ có Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp là đơn vị duy nhất có đủ điều kiện để Hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán 2015 và đã được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

- Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán phải đủ tiêu chuẩn:

+ Có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề.

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc phải là kế toán viên hành nghề.

 + Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty.

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, thậm chí không có bất kể một nhân viên nào có chứng chỉ hành nghề kế toán, nhưng vẫn hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán chui, điều này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm sâu sắc đạo đức nghề nghiệp, tạo rủi ro lớn cho người sử dụng khi mà chất lượng dịch vụ không ai kiểm tra, kiểm soát; năng lực, trình độ chuyên môn không được kiểm chứng.

Người sử dụng dịch vụ kế toán của những đơn vị không có Giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán vừa không được pháp luật bảo vệ quyền lợi còn vô tình vi phạm luật do Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình, mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Theo Điều 14, nghị định 105/2013 NĐ-CP).

Những đơn vị được cấp phép Hành nghề dịch vụ kế toán đương nhiên:

-  Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.

- Dịch vụ phải được thực hiện theo một quy trình khoa học, hệ thống kiểm tra và kiểm soát chặt chẻ để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, đồng thời phải tham gia cập nhật kiến thức theo chương trình bắt buộc hàng năm của Bộ Tài chính là: 40 giờ/người.

- Chịu sự kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về Hành nghề dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền.

Với Sứ mạng: Giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, với Giá trị cốt lõi: Nhiệt huyết – Sáng tạo – Có ý nghĩa – Cùng có lợi; với Triết lý kinh doanh: Người trợ lý đắc lực cho doanh nghiệp. EMC tự tin sẽ mang đến cho Quý doanh nghiệp dịch vụ kế toán chuẩn mực, chất lượng và uy tín.

                                                              EMC - Người trợ lý đắc lực cho doanh nghiệp!