GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

06/05/2021 1,236

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Để giúp Doanh nghiệp nắm rõ hơn, EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật mà Doanh nghiệp cần phải biết:

1.Các đối tượng được gia hạn

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)...; ngành nghề xây dựng…..
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; du lịch, nghệ thuật, văn hóa…..

Chi tiết xem tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

2.Thời gian được gia hạn

  • Thuế Giá trị gia tăng: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp theo quý). Thời gian được gia hạn cụ thể:

Loại thuế

Kỳ tính thuế theo tháng

Kỳ tính thuế theo Quý

Tháng

Thời hạn nộp

Quý

Thời hạn nộp

Thuế Giá trị gia tăng

Tháng 3

20/09/2021

Quý 1

30/09/2021

Tháng 4

20/10/2021

Quý 2

31/12/2021

Tháng 5

20/11/2021

 

 

Tháng 6

20/12/2021

 

 

Tháng 7

20/12/2021

 

 

Tháng 8

20/21/2021

 

 

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Thời gian được gia hạn cụ thể:

               -Kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

               -Kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2021.

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021 (trừ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);
  • Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.
  • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu trên có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (hạch toán độc lập) thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpthuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất theo đề xuất của Bộ Tài chính để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thêm nguồn lực tài chính giúp doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất.