HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ONLINE TỪ NGÀY 01/7/2023

24/08/2023 442

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 với nhiều điểm mới về đăng ký Hộ kinh doanh (HKD). EMC đã tổng hợp những điểm mới của Thông tư giúp Khách hàng biết rõ hơn để chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc thay đổi thông tin của hộ kinh doanh.

➤ 1. Hồ sơ đăng ký HKD online (Áp dụng từ ngày 01/7/2023)

Cụ thể, hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử (online) theo Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) như sau:

 •  Hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký HKD bằng bản giấy. Cụ thể:
  • Giấy đề nghị đăng ký HKD;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ HKD, thành viên hộ gia đình đăng ký HKD (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD);
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập HKD (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD);
  • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho 01 thành viên làm chủ HKD (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD).
 • Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.
 • Hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:
  • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký HKD bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 
  • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký HKD bằng bản giấy. 
  • Chủ HKD, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký HKD có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”;
  • Các thông tin đăng ký HKD được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký HKD phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký HKD bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
  • Hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ HKD hoặc người được chủ HKD ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký HKD. 
  • Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký HKD, hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Thời hạn để HKD sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của HKD, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký HKD theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký HKD.

➤ 2. Thủ tục đăng ký HKD online (Áp dụng từ ngày 01/7/2023)

Thủ tục đăng ký HKD online từ ngày 01/7/2023 theo Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) như sau:

 • Đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập HKD, HKD thực hiện thủ tục đăng ký HKD theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký HKD thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người nộp hồ sơ đăng ký HKD kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký HKD theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký .
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký HKD cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký HKD.

➤ 3. Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký HKD

Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký HKD online theo Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) như sau:

 • Người nộp hồ sơ đăng ký HKD nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký HKD. 
 • Lệ phí đăng ký HKD có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký HKD ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 • Lệ phí đăng ký HKD không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp HKD không được cấp đăng ký HKD.
 • Việc giải quyết các lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.