HƯỚNG DẪN GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ

21/04/2020 1,289

Từ ngày 08/4/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP “Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất” chính thức có hiệu lực. Như vậy, từ thời điểm này doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh một trong những ngành nghề sau đây thì được gia hạn thời hạn nộp thuế:

 • Nông, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sn xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, na; sn xut ô tô và xe có động cơ khác....
 • Xây dựng.
 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bt động sn;
 • Kinh doanh các ngành liên quan đến du lịch, lữ hành;
 • Các ngành liên quan tới nghệ thuật, sáng tác, giải trí;

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp sau đây vẫn được gia hạn thời hạn nộp thuế:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Danh sách cụ thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước công bố.

Chi tiết các ngành nghề thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế được quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP “Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất”

Thời gian gia hạn nộp thuế

1. Đối với thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Các doanh nghiệp, tổ chức sẽ thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng được gia hạn thời hạn đóng thuế là 05 tháng, cụ thể như sau:

STT

Kỳ tính thuế

Thời hạn sau khi được gia hạn

01

Kỳ tính thuế tháng 03/2020

Chậm nhất là ngày 20/9/2020

02

Kỳ tính thuế tháng 04/2020

Chậm nhất là ngày 20/10/2020

03

Kỳ tính thuế tháng 05/2020

Chậm nhất là ngày 20/11/2020

04

Kỳ tính thuế tháng 06/2020

Chậm nhất là ngày 20/12/2020

05

Kỳ tính thuế Quý I/2020

Chậm nhất là ngày 30/9/2020

06

Kỳ tính thuế Quý II/2020

Chậm nhất là ngày 30/12/2020

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Thời gian gia hạn 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định đối với:

 • Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019.
 • Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 sẽ được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Để biết chi tiết hơn về thời gian gia hạn mời xem tại: Nghị định 41/2020/NĐ-CP “Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất”

Biểu mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục của Nghị định 41/2020.