HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ DOANH NGHIỆP VỪA

09/12/2019 1,737

          Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, trong đó có những điểm đáng chú ý về cách xác định quy mô doanh nghiệp như sau:

          Theo hướng dẫn mới thì trong mỗi lĩnh vực, tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa sẽ khác nhau, cụ thể:

          Cách xác định lĩnh vực hoạt động, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm, tổng nguồn vốn và tổng doanh thu cũng như cách xác định về kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau:

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2018 và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

Chi tiết xem tại: Nghị định 39/2018/NĐ-CP