HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA TỔNG CỤC THUẾ

28/06/2022 11,451

☞Bước 1: Đăng nhập

Trên thanh địa chỉ của trình duyệt nhập: https://hoadondientu.gdt.gov.vn

Nhắp chọn nút [Đăng nhập] ở góc trên bên phải màn hình.

Tên đăng nhập: [mã số thuế]
Mật khẩu: [TCT gửi vào email khi đăng ký sử dụng HĐĐT theo TT78]
Mã captcha: [giống như hình ở bên trái]

Nhắp chọn nút [Đăng nhập] trong hộp thoại.


 

☞Bước 2: Tra cứu

Nhắp Chọn [Tra cứu] > [Tra cứu hóa đơn]

Chọn [Tra cứu hóa đơn bán ra]
hoặc [Tra cứu hóa đơn mua vào]

Chọn:
Ngày lập hóa đơn:
Trang thái:
Kết quả kiểm tra:

Chọn [Tìm kiếm]

Màn hình hiện danh sách hóa đơn điện tử bán ra/mua vào


☞Bước 3: Xem, in, xuất ra tập tin

Chọn vào một trong các nút để lấy hóa đơn

 

✇ Phim hướng dẫn: