HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT) CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ BỊ SAI SÓT (theo quy định của thông tư 78/2021/TT-BTC và NĐ 123/2020/NĐ-CP)

12/05/2022 897

⭐️Trường hợp 1: HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua nhưng có thông tin bị sai sót thì người bán thực hiện như sau:

  • Thông báo hủy hóa đơn sai sót với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT
  • Lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

⭐️Trường hợp 2: HĐĐT có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua thì xử lý như sau:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

⭐️Trường hợp 3: HĐĐT có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý như sau:

☝️ Cách 1:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót ghi rõ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

✌️ Cách 2:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính từ 7g30 đến 17g30 vào các ngày trong tuần.
Hãy gọi số:📞 0258 351 2222 để được tư vấn trực tiếp.


⭐ Đoạn phim hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm MeInvoice.


⭐ Đoạn phim hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử có sai sót (đã có mã cơ quan thuế) nhưng chưa gửi người mua trên phần mềm MeInvoice.