MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

09/12/2019 2,234

          Hiện nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp không biết hoặc không quan tâm đến các biện pháp xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm của người lao động ngày càng được xã hội và nhà nước quan tâm. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm rõ các quy định pháp luật có liên quan:

* Lưu ý: Mức phạt dưới đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, mức phạt của doanh nghiệp bằng hai lần mức phạt cá nhân

1. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

2. Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

 

Ngoài ra, nếu các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng đầy đủ cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chi tiết xem tại Bài viết: Trốn Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Cho Người Lao Động Sẽ Bị Coi Là Tội Phạm

Chi tiết xem tại: 475/VBHN BLĐTBXH