NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TỪ 01/07/2022

22/06/2022 1,259

Từ ngày 1/7/2, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, theo đó tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách trên EMC tóm tắt những thông tin liên quan trọng trong bài viết dưới đây.

1.Tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP từ 1/7/2022:

Bảng mức lương tối thiểu vùng (Đơn vị: Đồng/tháng)
Vùng Mức lương tối thiểu vùng Mức lương tối thiểu đóng BHXH đối với người lao động làm công việc đơn giản Mức lương tối thiểu đóng BHXH đối với người lao động đã qua đào tạo, học nghề Khu vực
I 4.680.000 4.680.000 5.007.600  
II 4.160.000 4.160.000 4.451.200 TP.Nha Trang, Cam Ranh
III 3.640.000 3.640.000 3.894.800 Thị xã Ninh Hòa, Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh
IV 3.250.000 3.250.000 3.477.500 Các huyện Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa

2. Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc với người lao động Việt Nam năm 2022

Bảng tỷ lệ đóng BHXH
Thời gian Tỷ lệ nộp BHXH,BHYT,BHTN của Người sử dụng lao động Tỷ lệ nộp BHXH,BHYT,BHTN của người lao động Tổng tỷ lệ nộp BHXH
1/1/2022-30/6/2022 20% 10.5% 30.5%
1/7/2022-30/9/2022 20.5% 10.5% 31%
1/10/2022 trở đi 21.5% 10.5% 32%

Doanh nghiệp cần phải nộp thông báo điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH bắt buộc lên cơ quan BHXH trước 31/07/2022