Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023

04/05/2023 568

Ngày 14/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định 12/2023/NĐ-CP có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1. Về Đối tượng được gia hạn:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế. (Quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 của Chính phủ)

2. Điều kiện gia hạn:

 • Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1,2,3 của Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

3. Thời gian gia hạn:

3.1. Đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Gia hạn đến 30/12/2023

3.2. Đối với Doanh nghiệp: 

Thuế GTGT:

 • Tháng 3: Gia hạn đến 20/10/2023
 • Tháng 4: Gia hạn đến 20/11/2023
 • Tháng 5, 6, 7, 8: Gia hạn đến 20/12/2023
 • Quý I: Gia hạn đến 31/10/2023
 • Quý II: Gia hạn đến 31/12/2023

Thuế TNDN:

 • Quý I & II: Gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế

3.3. Tiền thuê đất: Gia hạn 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.

4. Thủ tục gia hạn:

 • Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế bằng giấy hoặc điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu nghị định 12/2023/NĐ-CP.
 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh Nghiệp (EMC) trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp nội dung tóm tắt của Nghị định số Nghị định 12/2023/NĐ-CP. 

Xem bảng đầy đủ của nghị định và tải mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất tại đây