NHỮNG CHÍCH SÁCH THUẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI

09/12/2019 1,110

Trong những ngày đầu tháng 11/2017 vừa qua, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thực hiện các chính sách thuế liên quan, Cục thuế Khánh Hòa đã ban hành một số thông báo giới thiệu các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp tiền thuế. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

2. Gia hạn nộp thuế

Về hồ sơ gia hạn nộp thuế

  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN;
  • Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;
  • Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế;

Lưu ý:

  • Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế được gia hạn;
  • Khi hết thời gian gia hạn, người nộp thuế phải nộp thuế;
  • Trường hợp người nộp thuế không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.
 3. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế trong trường hợp thiên tai:


Chi tiết xem tại: Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC, văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC

 

Mẫu văn bản xem tại:  mẫu số 05/TNDNmẫu số 01/GHAN