NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VAY VỐN VÀ MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

09/12/2019 6,396

Vừa qua, hàng loạt văn bản pháp luật quy định về việc mở tài ngân hàng và hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng lần lượt có hiệu lực thi hành. Theo đó, có một số điểm liên quan đến doanh nghiệp tư nhân đáng lưu ý như sau:

  • Thứ nhất, kể từ ngày 15/03/2017, đối tượng vay vốn ngân hàng chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân (Khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN). Những chủ thể khác không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân sẽ không được vay vốn.
  • Thứ hai, Theo Khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, kể từ tháng 03/2017, đối tượng mở tài khoản ngân hàng chỉ bao gồm: Cá nhân và pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không những không được mở tài khoản tại các ngân hàng mà trong vòng 12 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực, những tài khoản đã được mở trước đó sẽ phải chuyển đổi thành tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu). Sau khoảng thời gian 12 tháng này (Tức là từ 01/03/2018), nếu tài khoản vẫn chưa chuyển đổi theo hình thức phù hợp thì ngân hàng sẽ tiến hành đóng các tài khoản (Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN).

Như vậy, để được vay vốn và mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể lựa chọn một trong các biện pháp sau:

  • Một là, trở thành tổ chức có tư cách pháp nhân: Chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…
  • Hai là, chuyển đổi tài khoản doanh nghiệp thành tài khoản ngân hàng của cá nhân. Đồng thời, chủ doanh nghiệp phải trực tiếp đứng ra vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương án này, doanh nghiệp sẽ phải đối điện với nhiều rủi ro do chính sách vay và lãi suất vay thay đổi.

Chúc quý khách hàng có thể lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

Chi tiết xem tại: Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư số 32/2016/TT-NHNN