NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN BIẾT CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

09/12/2019 1,623

Trong kỳ họp tháng 5/2019, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật quản lý thuế 2019. Luật quản lý thuế 2019, chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2020.

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức mới nhất và hữu ích về chính sách thuế sẽ được áp dụng trong năm 2020. EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp một số điểm nổi bật về chính sách thuế được quy định tại Luật quản lý thuế 2019:

- Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch - kéo dài thêm 30 ngày so với quy định hiện tại.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai. Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau đây phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai:

* Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên và tổng doanh thu của năm từ 3 tỷ đồng trở lên.

* Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên và tổng doanh thu của năm từ 10 tỷ đồng trở lên.

Để hiểu rõ hơn thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ, Mời xem thêm bài viết: Hướng dẫn mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

- Người nộp thuế được thêm các quyền sau: được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn; Được sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan;  Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Quy định chi tiết về chứng từ, hóa đơn điện tử, dịch vụ về hóa đơn điện tử:

+ Quy định về hóa đơn điện tử như sau:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

+ Dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, dịch vụ truyền dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế từ người nộp thuế tới cơ quan thuế và dịch vụ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

+ Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế bằng phương tiện điện tử khi thực hiện các thủ tục về thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các loại chứng từ, biên lai điện tử khác.

- Tăng thẩm quyền xóa nợ thuế của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi. Cụ thể:

* Dưới 5 tỷ đồng giao chủ tịch UBND cấp tỉnh;

* Từ 5 đến 10 tỷ đồng giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

* Từ 10 đến 15 tỷ đồng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính;

* Trên 15 tỷ đồng giao Thủ tướng Chính phủ;

- Bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (gọi là đại lý thuế) khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

+ Về chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ, pháp luật quy định các doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Theo đó, Ngân hàng thương mại phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

Trên đây là một số điểm nổi bật về chính sách thuế sẽ áp dụng trong năm 2020. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh cần nắm rõ để thực hiện các thủ tục về thuế đúng quy định pháp luật.

Theo EMC, Nha Trang – Khánh Hòa