NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý VỀ BẢO HIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ-BHXH

09/12/2019 806

Hiện nay, Quyết định 595/QĐ-BHXH đã bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên, có nhiều quy định quan trọng vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp và người lao động biết đến. Chính vì vậy, EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để giới thiệu về những điểm đáng chú ý như sau:

1. Quy định quản lý thời gian đóng BHXH, BHYT, BHT

2. Giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

  • Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý.
  • Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.     

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang

Chi tiết xem tại: Quyết định 595/QĐ-BHXH