NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

09/12/2019 734

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức pháp luật mới và hữu ích nhất, EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp các quy định mới, quan trọng và đáng chú ý trong tuần qua.

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

            Ngày 07/08/2017, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2018, với mức cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Số tiền tăng

Vùng I

3.980.000

230.000

Vùng II

3.530.000

210.000

Vùng III

3.090.000

190.000

Vùng IV

2.760.000

180.000

 

Như vậy, so với năm 2017, mức lương tối thiểu vùng đã tăng trung bình 6.5%, trong đó, tỷ lệ tăng của vùng IV là cao nhất 7%, vùng I là thấp nhất 6.1%, hai vùng còn lại lần lượt là 6.3% (Vùng II), 6.6% (Vùng III).

            Phương án tăng lương tối thiểu vùng nêu trên sẽ được Hội đồng tiền lương quốc gia trình lên để Chính Phủ quyết định.

2. Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.4.6)

            Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của Thông tư số 36/2016/TT-BTC, Thông tư số 61/2016/TT-BTC, Nghị định số 139/2016/Đ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK phiên bản 3.4.6, iHTKK phiên bản 3.4.7, XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1, cụ thể:

  • Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai lệ phí môn bài (mẫu số 01/MBAI);
  • Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai dầu khí;
  • Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (mẫu số 05/QTT-TNCN);
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế bảo vệ môi trường (mẫu số 01/TBVMT).

            Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.7. Bắt đầu từ ngày 04/8/2017, khi kê khai các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.6, iHTKK 3.4.7 thay cho các phiên bản trước đây.

          Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

 -    Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.6:

:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

-     Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.7:

:

Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

-      Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

3. Hồ sơ xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

            Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết B1 Điểm B Khoản 4 Điều 48 Thông Tư số 156/2013/TT-BTC:

            Hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế:

 

Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang

Chi tiết xem tại: Thông tư 79/2017/TT-BTC