QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

09/12/2019 654

Cuối tháng 12/2017 vừa qua, Chính Phủ và Bộ Tài Chính đã đồng loạt ban hành các phương án, đề án mới nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực sử dụng hóa đơn. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

          Yêu cầu bãi bỏ “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” đối với các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Hồ sơ ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
 • Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh và hồ sơ chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chi tiết xem tại: Nghị Quyết 136/NQ-CP

2. Cải cách thủ tục hành chính về hóa đơn

Sửa đổi chế độ về in, phát hành, sử dụng hóa đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống gian lận thuế đối với các nội dung:

 • Quy định một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Quy định cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế;
 • Rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 05 ngày xuống 01 ngày làm việc (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập);
 • Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn ngay trong ngày kể từ ngày Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với các Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định.

Thời gian hoàn thành đối với đề án này là từ năm 2017 đế năm 2020.

Chi tiết xem tại: Quyết định 2497/QĐ-BTC