QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÀNH VI VI PHẠM VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KINH DOANH

09/12/2019 989

      Để giúp doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng, hạn chế những khoản tiền phạt phát sinh tương lai liên quan đến việc thành lập và đăng ký thay đổi kinh doanh. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật những quy định mới của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/06/2016 về việc thành lập và đăng ký thay đổi kinh doanh, áp dụng từ ngày 15/07/2016.

1. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

          Khác với quy định cũ, phạm vi điều chỉnh của việc vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được mở rộng hơn nhiều. Theo đó, chỉ cần có hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì đã bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và buộc phải đăng ký thay đổi, thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác (Trước đây thì hành vi vi phạm này được liệt kê theo các trường hợp cụ thể).

2. Vi phạm quy định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

          Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 50/2016/NĐ-CP đã tách việc xử phạt hành chính đối với hành vi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo hai trường hợp:

 • Một là, hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hai là, hành vi vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không thuộc trường hợp thứ nhất (bao gồm: thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp).

2.1. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh:

 • Quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;
 • Quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
 • Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Ngoài ra, bên cạnh khoản tiền phạt nêu trên, doanh nghiệp còn bị buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định.

2.2. Vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác.

          Hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày thì cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 • Quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Ngoài ra, bên cạnh khoản tiền phạt nêu trên, doanh nghiệp còn buộc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định

3. Vi phạm quy định về thành lập doanh nghiệp

          Bổ sung quy định, hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

          Giữ nguyên quy định đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể.

Bổ sung quy định đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vn Điều lệ như đã đăng ký thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng buộc đăng ký Điều chỉnh vn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phn của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp.

Dịch vụ Tham khảo: thiết kế web nha trang giới thiệu công ty

Thay đổi mức phạt đối với các hành vi sau:

Mức phạt tiền

Hành vi vi phạm

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm

(Trước đây là 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng)

1) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế

Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn

2) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Không có

3) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp

Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp

4. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

          Quy định này không thay đổi so với trước kia. Cụ thể như sau:

 • Buộc phải đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danhphạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập doanh nghiệp;
 • Đối với hành vi không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng buộc thay đổi thành viên đối với tổ chức, cá nhân góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định).
Chi tiết xem tại Nghị Định: Nghị định 50/2016/NĐ-CP