QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM

09/12/2019 847

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, có những điểm đáng chú ý như sau:

1. Mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động

          Theo quy định mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ không còn bao gồm Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ, BNN) như trước đây, cụ thể:

Thay vào đó, BH TNLĐ, BNN sẽ tách thành một loại bảo hiểm hoàn toàn độc lập với mức đóng như sau:

  • Trước ngày 01/6/2017: 1%
  • Từ ngày 01/6/2017:  0,5%

Như vậy, mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động từ tháng 06/2017 là: 21.5%, cụ thể: BHXH: 17% BHYT: 3%, BHTN: 1%, BH TNLĐ, BNN: 0.5%. Mức đóng bảo hiểm của người lao động sẽ không thay đổi: 10.5 (BHXH: 8%; BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ bảo hiểm

          Theo quy định tại quyết định 595/QĐ-BHXH, thời hạn giải quyết hồ sơ bảo hiểm đối với nhiều trường hợp đã được rút ngắn đáng kể, có hồ sơ còn giảm từ 20 ngày xuống còn 05 ngày, cụ thể:

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Chi tiết xem tại: Quyết định 595/QĐ-BHXH