QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

09/12/2019 1,569

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

          Hiện nay, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp phải trải qua hai bước là huỷ hộ kinh doanh và thành lập doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, theo quy định mới, hộ kinh doanh chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

          Quy định này không những đơn giản hoá thủ tục hành chính mà còn giúp  doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hưởng các ưu đãi như: Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm, được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu,... (Cụ thể tham khảo bài viết Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh).

2. Quy định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

          Theo quy định mới, thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

          Đối với những trường hợp đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã có những sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình đồng thời với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác (Trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật).
  • Bãi bỏ quy định phải có báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ đối với hồ sơ giảm vốn.
  • Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
  • Thời hạn thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định (Trước đây là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi).

3. Đăng ký địa điểm kinh doanh

          Theo quy định mới, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Bãi bỏ quy định doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

          Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Chi tiết xem tại: Nghị định 108/2018/NĐ-CP