QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

09/12/2019 736

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Thông Tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC, thông tư số 151/2014/TT-BTC, thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó,

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

Như vậy, kể từ ngày 15/12/2016, tài khoản ngân hàng của bên mua và bên bán khi không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng nếu đảm bảo đủ các điều kiện trên, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chi tiết xem tại: Thông tư 173/2016/TT-BTC

 

 

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 147/2016/TT-BTC, quy định về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó, kể từ ngày 28/11/2016, chế độ trích khấu hao đối với nhà hỗn hợp vừa sử dụng để hoạt động vừa để bán, để cho thuê và việc phân loại tài sản cố định sẽ có những bổ sung, thay đổi như sau:

1. Bổ sung chế độ khấu hao đối với nhà hỗn hợp

          Theo quy định tại Thông Tư mới, trường hợp nhà hỗn hợp vừa sử dụng để hoạt động vừa để bán, để cho thuê thì:

  • Doanh nghiệp phải tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao.
  • Nếu Doanh nghiệp không tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì không được hạch toán toàn bộ tài sản là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Quy định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

 

Tham khảo bài viết: Quy Định Mới Về Trích Khấu Hao Đối Với Tài Sản Là Nhà Hỗn Hợp

2. Phân loại tài sản cố định

Bổ sung thêm một loại tài sản cố định mới là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng như: công trình kết cấu, hạ tầng khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư để sử dụng chung của khu công nghiệp như: Đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải... và chế độ trích khấu hao đối với loại tài sản này.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về  thời gian trích khấu hao đối với các dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C).

Chi tiết xem tại: Thông tư 147/2016/TT-BTC