QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH RƯỢU

09/12/2019 6,712

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Trong đó, các điều kiện đối với hoạt động phân phối, bán buôn và bán lẻ rượu đã được cắt giảm và xóa bỏ khá nhiều, cụ thể như sau:

Thứ hai, điều kiện kinh doanh mới đối với hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu:

 

Thứ ba, bên cạnh ngành phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, Nghị Định còn bổ sung ngành nghề mới là bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

  1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa ch rõ ràng.
  3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
  4. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
  5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Tham khảo Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp, công tyDịch vụ kế toán

Thứ tư, hiệu lực thi hành

  • Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày 01 tháng 11 năm 2017 và thay thế hoàn toàn Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
  • Doanh nghiệp sản xuất rượu, doanh nghiệp phân phối rượu, doanh nghiệp bán buôn rượu, doanh nghiệp bán lẻ rượu đã được cấp giấy phép mà vẫn còn thời hạn, được tiếp tục hoạt động theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
  • Trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này.
Chi tiết xem tại: Nghị Định 105/2017/NĐ-CP