QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ NGÀNH NGHỀ THUỘC ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

09/12/2019 935

Vừa qua, Chính Phủ, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội đã ban hành hai văn bản quy định về giấy phép lao động và ngành nghề kinh doanh thuộc độc quyền nhà nước. Trong đó, có những quy định đáng chú ý như sau:

1. Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

 • Các giao dịch điện tử về việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài bao gồm:
  • Việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
  • Cấp, cấp lại giấy phép lao động;
  • Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
 • Cổng thông tin để thực hiện các giao dịch điện tử đối với việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài là địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
 • Tài khoản giao dịch điện tử là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký.
 • Quy trình xử lý hồ sơ điện tử

 • Tuy nhiên, người sử dụng lao động vẫn được lựa chọn một trong hai phương án sau để thực hiện nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
  • Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động;
  • Thực hiện qua cổng thông tin điện tử.
 • Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/ 2017

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang

Chi tiết xem tại: Thông Tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

2. Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

DANH MỤC MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017

Chi tiết danh mục một số hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại xem tại: Nghị Định 94/2017/NĐ-CP