QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC HÓA ĐƠN

09/12/2019 834

          Để giúp doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng, hạn chế những khoản tiền phạt phát sinh trong tương lai liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật những quy định mới của Nghị định 49/2016/NĐ-CP ban hành ngày 27/05/2016 liên quan đến xử phạt đối với hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn, áp dụng từ ngày 01/08/2016.

1. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

 • Giảm mức phạt từ 2.000.000 đồng - 4.000.000 đồng xuống còn 500.000 đồng - 1.500.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in.
 • Bổ sung quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồngbuộc hủy các hóa đơn đặt in  đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ Điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

          Bổ sung các hành vi vi phạm mới như sau:

Hành vi

Mức phạt

 • Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000

 • Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành).
 • Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

3. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Đối với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của người bán có sự thay đổi như sau:

 • Giảm mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.0000.000 đồng xuống còn 4.000.000 đồng - 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
 • Tuy nhiên, đối với trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xphạt tiền (Trước đây, sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác không được đưa vào quy định này).
 • Bổ sung các quy định:
  • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì phạt 4.000.000 đồng; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
  • Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
 • Quy định về trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán vẫn được giữ nguyên.

4. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

 • Khác hẳn với quy định xử phạt người bán nêu trên, số tiền phạt áp dụng đối với người mua trong trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách sẽ tăng lên mức từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Trước đây chỉ có 2.000.000 đồng - 4.000.000 đồng). Tuy nhiên, người mua sẽ không bị phạt tiền nếu như việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác.
 • Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì phạt 4.000.000 đồng; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

5. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế.

          Bổ sung quy định đối với trường hợp lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn mà tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

Chi tiết xem tại Nghị Định: Nghị định 49/2016/NĐ-CP