TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHÔNG ĐĂNG KÝ CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

17/06/2021 1,892

Doanh nghiệp có phải đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và đầu tư hay với Cơ quan Thuế không? Nếu không đăng ký thì có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (viết tắt: GTGT) không? Tổng hợp các quy định của pháp luật dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc của Doanh nghiệp về tài khoản ngân hàng.

1.Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và đầu tư hay Cơ quan Thuế?

- Từ ngày 01/05/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn Nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đãng ký doanh nghiệp thì tại các mẫu Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp và mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã bỏ mục “Thông tin về tài khoản ngân hàng” ® Doanh nghiệp khi mở tài khoản ngân hàng hoặc có thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng thì phải không phải Thông báo tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Hiện cơ quan Thuế cũng chưa có Thông báo, văn bản quy định cụ thể về việc đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan Thuế. Khi có Thông báo, văn bản của Cơ quan Thuế, EMC sẽ cập nhật tới quý Doanh nghiệp.

2.Tài khoản ngân hàng không đăng ký có được khấu trừ thuế GTGT?

Tại Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 đã sửa đổi Khoản 3, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: “Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).” So với quy định cũ đã bỏ mục: “tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế

Như vậy: kể từ ngày 15/12/2016 thì các giao dịch qua tài khoản ngân hàng mang tên công ty đã có thể được khấu trừ thuế GTGT mà không cần thiết phải làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng.