THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

09/12/2019 969

Luật Đầu tư 2014 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện có những điểm đáng chú ý sau:

Kể từ ngày 01/7/2015, 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục 4 Luật Đầu tư sẽ có hiệu lực pháp luật (Điều 76 Luật Đầu Tư).

Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, nhưng nếu các quy định này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (Khoản 3 Điều 7, Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư).

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

STT

Ngành, nghề

16

Kinh doanh dịch vụ kế toán

17

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

18

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý Thuế)

19

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan

4

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

5

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

7

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

33

Kinh doanh xổ số

49

Kinh doanh phân bón vô cơ

50

Kinh doanh rượu

51

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

105

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

109

Kinh doanh bất động sản

113

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

114

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

115

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

116

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

117

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

118

Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

119

Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

120

Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

121

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

132

Kinh doanh dịch vụ in

153

Khai thác thủy sản

155

Kinh doanh thủy sản

156

Kinh doanh thức ăn thủy sản

190

Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

223

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

231

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

249

Khai thác khoáng sản

262

Kinh doanh mua, bán vàng miếng

263

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

264

Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 

….

Tổng cộng

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác xem chi tiết tại Phụ Lục 4 Luật Đầu tư