THỦ TỤC VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT 0% ĐỂ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

30/04/2020 1,597

Ngày 29/04/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (ghi tắt “NHCSXH” ) đã ban hành hướng dẫn cho vay với lãi suất 0%, không phải kèm tài sản đảm bảo cho Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để trả lương ngừng việc cho người lao động. Cụ thể như sau:

* Điều kiện vay vốn

 • Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020;
 • Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc.
 • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
 • Khách hàng có tên trong Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.
 • Khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

* Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay

 • Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020).
 • Lãi suất cho vay: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.
 • Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
 • Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

* Quy trình, thủ tục, hồ sơ xin vay vốn

Bước 1: Gửi hồ sơ xin phê duyệt đủ điều kiện vay vốn

 • Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị (Mẫu số 11 phụ lục) đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Bước 2: Lập hồ sơ vay vốn tại NHCSXH

Sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn gửi đến NHCSXH, bao gồm:

 • Đề nghị vay vốn theo Mẫu số 01A/TLNV (đối với doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh) hoặc Mẫu số 01B/TLNV (đối với cá nhân).
 • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/hoặc Thẻ căn cước công dân/hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng vay vốn/hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng vay vốn.
 • Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Số tiền khách hàng vay được chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở Danh sách người lao động bị ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng.
 • NHCSXH nơi cho vay chi trả đến người lao động bị ngừng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.
 • Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.