TỘI IN, PHÁT HÀNH, MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA CÁ NHÂN - PHÁP NHÂN

09/12/2019 1,664

Bộ Luật Hình Sự 2015 vừa mới ban hành đã có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đã dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp có thể phải đối diện vành móng ngựa. Chính vì vậy, bài viết này của chúng tôi sẽ tập trung vào chế tài hình sự của một loại tội phạm khá phổ biến hiện nay, đó chính là tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

1. Trách nhiệm hình sự đối với cá nhân.

1.1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  • Ở dạng phôi (Chưa ghi giá trị) từ 50 số đến dưới 100 số hoặc
  • Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc
  • Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng

1.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  • Có tổ chức;
  • Có tính chất chuyên nghiệp;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  • Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
  • Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
  • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
  • Tái phạm nguy hiểm.

1.3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2. Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân thương mại.

2.1. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại mục 1.1 nêu trên, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

2.2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại mục 2.2 nêu trên, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

2.3. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

2.5. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

3. Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 

Chi tiết xem tại Điều 203 Bộ Luật Hình Sự 2015

 Ngoài ra, có thể tham khảo các bài viết khác về Trách nhiệm hình sự củ pháp nhân như:

Pháp nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trốn đóng bảo hiểm cho người lao động sẽ bị coi là tội phạm

Trốn thuế và trách nhiệm hình sự của cá nhân - pháp nhân