TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

25/04/2020 1,067

1. Tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  • Điều kiện tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

+ Doanh nghiệp có số lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội (ghi tắt BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

+ Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

  • Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị, thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng, Doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chú ý: Hết thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp, người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không tính lãi chậm đóng.

Để biết chi tiết về điều kiện, thủ tục xin tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, mời xem bài viết “Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

2. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau được gia hạn thời gian nộp thuế:

  • Doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực như: nông, lâm nghiệp và thủy sản; Sn xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, na; sn xut ô tô và xe có động cơ khác....; Xây dựng; Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bt động sn; Kinh doanh các ngành liên quan đến du lịch, lữ hành; Các ngành liên quan tới nghệ thuật, sáng tác, giải trí;
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP cũng được gia hạn thời hạn nộp thuế.

Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 05 tháng. Tùy vào từng loại thuế mà có cách tính thời điểm bắt đầu gia hạn thuế khác nhau.

Để biết thêm chi tiết về đối tượng, thời gian gia hạn từng loại thuế, mời đọc bài viết “Đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế”.

3. Được vay với lãi suất 0% để trả 50% lương tối thiểu cho người lao động.

Doanh nghiệp có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

4. Hộ kinh doanh được hỗ trợ 1.000.000 đồng

Hộ kinh doanh đủ điều kiện dưới đây được Nhà nước hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong vòng tối đa 03 tháng.

  • Doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm
  • Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020