VÌ SAO HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CẤP MÃ SỐ?

30/07/2022 7,651
 1.  Điều kiện để được cấp mã HĐĐT
  Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp mã của cơ quan thuế cho hóa đơn gồm có:
  👉 Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử;
  👉 Đúng định dạng về hóa đơn điện tử;
  👉 Đúng thông tin đăng ký; và
  👉 Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  Lưu ý: Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.
 2. Tổng hợp một số lý do HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã
  Dựa trên những điều kiện cấp mã của cơ quan thuế, dưới đây là 07 lỗi cơ bản thường gặp khi nhập dữ liệu vào phần mềm có thể làm HĐĐT không được cấp mã từ cơ quan thuế gồm có:
  📑Nhập sai số điện thoại
  Trong trường hợp không được cấp mã của cơ quan thuế, cá nhân tổ chức cần kiểm tra lại số điện thoại sử dụng để đăng ký với cơ quan thuế đã được nhập đúng hay chưa (hiện nay, các số di động theo định dạng 10 chữ số). Trường hợp có sai sót, cá nhân tổ chức nhập lại số điện thoại chính xác và đúng theo định dạng.
  📑Nhập sai cấu trúc email người mua
  Một địa chỉ email sẽ gồm có các phần: [Tên email]@[Tên miền]. Ví dụ: congtyabc@gmail.com
  Do đó, cần kiểm tra cấu trúc email của người mua đã được nhập đúng hay chưa. Trường hợp phát hiện sai sót thì cần chỉnh sửa ngay để quá trình cấp mã của cơ quan thuế không bị gián đoạn.
  📑Nhập sai định dạng số tài khoản ngân hàng của người nhận
  Mỗi ngân hàng sẽ có những số lượng ký tự số tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, số tài khoản ngân hàng nhập lên trên hệ thống cơ quan thuế không được vượt quá 30 ký tự.
  Bỏ trống tên người mua
  Trong một số trường hợp, người bán quên nhập thông tin tên của người mua. Do đó cơ quan thuế sẽ từ chối cấp mã cho HĐĐT.
  📑Sai định dạng mã số thuế
  Mã số thuế (MST) là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
  Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định cấu trúc mã số thuế
  N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 - N11N12N13
  Trong đó:
  👉  Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng của mã số thuế.
  👉  Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.
  👉  Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.
  👉  Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.
  👉  Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.
  📑Ngày xuất hóa đơn không đúng
  Ngày xuất hóa đơn đầu tiên phải sau ngày được chấp thuận tờ khai sử dụng hóa đơn.
  Ví dụ: Ngày được chấp thuận tờ khai sử dụng hóa đơn là ngày 14/7/2022 thì ngày xuất hóa đơn đầu tiên sớm nhất phải là 15/7/2022.
  📑Nhập thiếu thuế suất
  Cá nhân, tổ chức xem lại mục nhập thuế suất để kiểm tra đã nhập đúng và đủ thuế suất các hàng hóa hay chưa.

Văn-phòng-EMc